BME Nanotechnológiai Laboratóriumi Hálózat

A nanotechnológiai megoldások alkalmazása ugrásszerű fejlődést jelentett az elektronikában, optikában, számítástechnikában, és rohamosan terjed az orvostudományban, környezetvédelemben, energetikában. Előretörése természetes a magas szellemi hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállításában, ugyanakkor előnyei még egyszerű tömegtermékeknél is áttörést jelenthetnek. A nanotudomány eredményein alapuló innovációk, a nanotechnológia eljárásokkal előállított eszközök és anyagok mindig interdiszciplináris kutatásokra épülnek. A BME Nanotechnológiai Laboratóriumi Hálózatának alkotó elemei a terület természettudományos kísérleti kutatásainak és a műszaki technológiai fejlesztéseinek közös eszközei.   

Az igénybevétel szabályai:

Alapelvként a BME Kutatatóegyetemi Program "Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány" kiemelt kutatási terület témáinak művelői egymással egyeztetve, a kölcsönös érdekek alapján használják a laboratóriumokat. Az igénybevételi megkeresés megvalósíthatóságát a laborvezető értékeli, és az érintett tanszékek vezetőnek hozzájárulásával (esetleges költségtérítéses megállapodások után) témavezetői szinten tervezik a méréseket.

Kapacitáshiány vagy vitatott indokoltságú megkeresés esetén az igénybevételi javaslat szakmai kiválóságát, indokoltságát és megvalósíthatóságát tanszékvezető által kijelölt laborvezető írásban véleményezi. Ennek alapján a kiemelt kutatási terület vezetőjéből és a projektvezetőkből álló bizottság dönt a hozzáférési prioritásokról, ill. ugyanez a testület hagyja jóvá a szakmailag, vagy technikailag nem megvalósíthatónak ítélt javaslatok elutasítását.

A labor nonprofit hozzáférést biztosít, azonban az alábbi önköltségeket a felhasználónak felszámíthatja:
    - felhasznált anyagok piaci ára (vegyszerek, kriogén folyadékok, stb),
    - technikai segédszemélyzet időarányos bérköltsége,
    - a kísérlet helyszíni előkészítésének igazolt költségei,
    - teljes körű kártérítés gondatlanságból okozott rongálódás esetén (vizsgálati jegyzőkönyv alapján).

Az egyes mérések költségtérítése a használati időre vonatkoztatva is megadhatók azokban a laboratóriumokban, ahol ez előre meghatározható a fenti szempontok alapján.
 

Részletes műszerlisták

GPK Polimertechnika Tanszék

GPK Anyagtudomány és Technológia Tanszék
 

TTK Fizika Tanszék

TTK Atomfizika Tanszék
 

VBK  Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

VBK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 

VIK Elektronikai Technológia Tanszék

 

Laboratóriumi honlapok

TTK Mágneses optikai laboratórium

TTK Molekuláris elektronikai laboratórium
TTK Alacsony hőmérsékleti magnetotranszport laboratórium

Komplex polimer és polimer kompozit anyag- és szerkezetvizsgáló laboratórium